تبلیغات
جی جی دانلود
دسته بندی : زیست شناسی ,

در ادامه مطلب...

1.تقسیم میتوز

برای مشاهده انیمیشن تقسیم میتوز اینجا کلیک کنید.

تقسیم میتوز دارای چهار مرحله است: پروفاز، متافاز، آنافاز، تلوفاز. اما پیش از شروع میتوز، سلول کلیه مواد موجود در سیتوپلاسم خود را زیاد می‌کند و برای تقسیم آماده می‌شود. این مرحله مقدماتی که طی آن سلول خود را برای تقسیم مهیا می‌کند،اینترفاز نام دارد. پس از پایان میتوز، سلول در فرآیندی به نامسیتوکنسیس به دو سلول کاملاً جدا از هم تبدیل می‌شود و به این ترتیب تقسیم کامل می‌شود
.

اینتر فاز:

سلول باید قبل از تقسیم، از کلیه اطلاعات ژنتیکی و اندامکهای خود مشابه سازی کند تا بعد از تقسیم، هر یک از سلولهای ایجاد شده بتوانند به زندگی خود ادمه دهند. کلیه این عملیات آماده سازی در اینترفاز صورت می‌گیرد. اینترفاز شامل سه مرحله G1 ، S و G2 است. زندگی سلول در یک چرخه می‌گذرد، پس اینترفاز بلافاصله بعد از سیتوکنسیس تقسیم قبلی آغاز می‌شود. سلول همیشه یا در حال تقسیم است و یا مشغول آماده کردن خود برای تقسیم.

اینترفاز
  • مرحله G1در حین میتوز فعالیت های سلول کند می‌شود. وقتی میتوز پایان گرفت، سلول فعالیتهای بیوشیمیایی خود را تسریع می‌کند تا به حالت طبیعی بازگردد. تفاوت سرعت تقسیم سلولهای مختلف به دلیل تفاوت در مدت زمان همین مرحله است که G1 نامیده می‌شود. اگر مواد غذایی موجود در محیط کاهش پیدا کند، سلول به زمان بیشتری برای مهیا کردن مواد لازم برای تقسیم نیاز دارد. اگر مواد غذایی باز هم کمتر شوند، رشد سلول متوقف می‌شود. جالب است بدانید سلولهایی که رشد نمی کنند همیشه در مرحله G1 به سر می‌برند. به عبارت دیگر وقتی سلول وارد مرحله S شد، فرآیند تقسیم بدون توجه به وضعیت محیط خارج انجام می‌شود.

 

  • مرحله Sمرحله S با نسخه برداری از DNA آغاز می‌شود. وقتی کپی برداری از DNA تمام می‌شود، تعداد کروموزوم های سلول دوبرابر می‌شود ( هر کروموزوم از دو کروماتید مشابه تشکیل شده است. ) و سلول وارد مرحله بعدی می‌گردد.
اینترفاز
  • مرحله G2پروتئینهایی ماند کیناز (نوعی آنزیم موثر در فسفریلاسیون پروتئین ) که برای تقسیم سلولی ضروری اند، در این مرحله ساخته می‌شوند. کروموزوم‌ها شروع به متراکم شدن می‌کنند. پروتئینهای لازم برای تشکیل دوک تقسیم نیز سنتز می‌شوند. از زمانی که کروموزوم‌ها قابل مشاهده می‌شوند، می‌گوییم سلول وارد میتوز شده است. اولین مرحله میتوز، پروفاز است. در تصویر روبرو اینترفاز یک سلول جانوری را می‌بینید.
پروفاز:

در پروفاز، کروموزوم‌ها به صورت کروماتیدهای مشابهی هستند که در مرکز بهم متصل شده اند. مهمترین ویژگی این مرحله، تشکیل دوک تقسیم است. دوک تقسیم همان طور که از اسمش پیداست، ساختاری دوکی شکل از جنس پروتئین است که فقط در هنگام تقسیم ایجاد می‌شود و وظیفه آن، کمک به انتقال کروموزوم هاست. دوک ابتدا در بیرون هسته و توسط ذرات اضافی حاصل از فروپاشی اسکلت سلولی ایجاد می‌شود.

پروفاز
وقتی سلول در حالت عادی است، معمولاً در نزدیکی دستگاه گلژی و یا هسته آن، دو اندامک دیده می‌شود که از تعدادی لوله های کوچک و موازی تشکیل شده است. این اندامک "سانتریول" نام دارد. هنگام پروفاز، سانتریول با ریزلوله‌ها پوشیده می‌شود. در انتهای پروفاز، سانتریول‌ها از هم دور می‌شوند و در دو طوف سلول قرار می‌گیرند و به این ترتیب دوک تقسیم شکل می‌گیرد.


متافاز:

پرومتافازمرحله گذر از متافاز به پروفاز است. در پرومتافاز غشای هسته از بین می‌رود و دوک تقسیم به وسط سلول می‌آید. سپس کروموزوم به دوک می‌چسبند و حرکت آنها توسط دوک، کنترل می‌شود.

متافاز
متافاز : در این مرحله کروموزوم‌ها طوری جابجا می‌شوند که هر کروموزوم در یک صفحه ، در مرکز دوک قرار گیرد، به نحوی که دم کروموزوم‌ها رو به هم قرار گیرند.

آنافاز:

در آنافاز دو اتفاق مهم رخ می‌دهد. یکی اینکه کروموزوم‌ها به سمت دو قطب سلول حرکت می‌کنند. دوم اینکه رشته های دوک تقسیم، کشیده می‌شوند و دو قطب سلول را از هم دور می‌کنند.

 

آنافازتلوفاز:


پیش از شروع این مرحله، دو دسته کروموزوم در دو انتهای سلول قرار گرفته اند. در تلوفاز، غشای هسته ای در اطراف این دو تشکیل می‌شود. برای مدت کوتاهی یک سلول با دو هسته مشاهده می‌شود. پس از شکل گیری غشا، سنتز RNA آغاز می‌شود. کروموزوم‌ها ناپدید می‌شود و دو هسته کاملاً عادی به وجود می‌آید.
تلوفاز


سیتوکینسین:

حالا دو هسته داریم. اما هر دو در یک سلول. سلول باید نصف شود تا دو سلول جدید به وجود بیاید.

اولین علامت قابل مشاهده این مرحله، فرآیندی است که چین خوردگی نامیده می‌شود. چین خوردگی در راستای عمود بر محور دوک تقسیم رخ می‌دهد، چون هر یک از هسته های تولید شده باید در یک سلول قرار گیرند. پس از آن، اسکلت سلولی هر سلول شروع به ساختن دوک جدیدی برای میتوز بعدی می‌کند. هر سلول چرخه خود را ادامه می‌دهد و دوباره وارد اینترفازمی‌شود.--------------------------------------------------------------------

2.تقسیم میوز


برای مشاهده انیمیشن تقسیم میوز اینجا کلیک کنید.

تقسیم میوز شامل دو بخش میوز اول و میوز دوم است. در اثر تقسیم میوز، گامت ها بوجود می ‌آیند. این تقسیم عموما قبل از تشکیل گامت ها یا هم زمان با تولید آن ها صورت می ‌گیرد. این فرایند سبب می ‌شود که در موقع تشکیل تخم، تعداد کروموزوم ها مضاعف نشود. تقسیم میوز در اندام تولید مثلی نر و ماده که محتوی سلول های دیپلوئیدی مخصوصی است، صورت می ‌گیرد. این سلول ها دو تقسیم متوالی را طی می‌ کنند، اما کروموزوم ها فقط یک بار مضاعف می ‌شوند. از این تقسیم چهار سلول حاصل می ‌آید که تعداد کروموزوم های هر یک نصف تعداد اولیه است.

بخش اول میوز

بخش اول میوز همانند میتوز خود شامل چهار مرحله است.

پروفاز اول

مرحله پروفاز در میوز اول روند پیچیده‌ای است که بسیار کندتر از میتوز صورت می ‌گیرد و شامل پنج مرحله است:

زیرمرحله لپتوتن: آغاز پروفاز با افزایش حجم هسته‌ای مشخص می‌ شود. کروموزوم ها به صورت تخم های دراز، نازک و تاب خورده به شکل دانه‌ های تسبیح به نام کرومومر ظاهر می‌شوند. این ریز مرحله را لپتوتن گویند. کروموزوم ها منفرد به نظر می ‌رسند، در حالی که بیشتر DNAی یاخته قبلا دو برابر شده و کروموزوم ها دارای دو کروماتید هستند. بر اساس گفته«براون»، سنتز DNA تا مرحله لپتوتن ادامه دارد و زمان  چرخه یاخته‌ای را تشکیل می ‌دهد.

زیرمرحله زیگوتن: در این مرحله کروموزوم های هم ساخت به ترتیب ویژه‌ای جفت می شوند. نیرویی که دو جفت کروموزوم را به سوی یکدیگر می ‌کشد، هنوز مشخص نشده است. این روند را سیناپس می‌ گویند و جفت کروموزوم های همساخت را بی ‌والانت(تتراد) می ‌گویند.

زیرمرحله پاکی ‌تن: در این مرحله هستک از نظر اندازه رشد می‌ کند و کروموزوم ها کوتاه تر و ضخیخم‌تر می ‌شوند. حال هر کدام یک تتراد هستند که از دو کروموزوم همساخت یا ۴ کروماتید تشکیل شده‌اند. هر کروماتید از یک تتراد، به دور کروماتید خواهر خود می‌ پیچد و کوتاه تر و ضخیم ‌تر می ‌شود. هر کروموزوم هم ساخت سانترومر مستقل دارد. بنابراین هر کروماتید سانترومر خاص خود را دارا است. مهم ترین رویداد در زیرمرحله پاکی ‌تن، تشکیل کیاسما به هنگامی است که دو کروماتید خواهر از هر کروموزوم هم ساخت، قطعاتی را بین خود مبادله می ‌کنند. تبادل قطعات بین دو کروماتید از دو کروموزوم هم ساخت را کراسینگ اور(تقاطع کروموزومی) گویند. زیرمرحله پاکی‌ تن طولانی است. در پایان این زیر مرحله، نیرویی سبب جدا شدن کروماتیدها از یکدیگر می ‌شود.

زیرمرحله دیپلوتن: در این مرحله کروموزوم ها، جدا شدن از یکدیگر را آغاز می‌ کنند، اما چون در بعضی نقاط تبادل صورت گرفته است، لذا در این نقاط متصل به یکدیگر باقی می ‌مانند. این ریز مرحله حقیقتا کیاسما نام دارد و از نظر ژنتیکی دارای اهمیت فراوانی است، زیرا تبادل بین کروماتیدهای ناخواهری در این زیرمرحله صورت می‌ گیرد. کراسینگ اور به تبادل ژن ها می‌ انجامد و سبب تشکیل کروماتیدهای نوترکیب می ‌شود. در ژنتیک مولکولی، کراسینگ اور به عنوان وسیله تجربی برای نقشه برداری کروموزومی بکار می رود.

زیرمرحله دیاکینز: در این مرحله، کروموزوم ها کوتاه تر و ضخیم ‌تر شده و کیاسما ناپدید می ‌شود. کروموزوم های همساخت از دو سو به سمت محیط هسته کشیده می‌ شوند، اما جدا شدن کامل کروماتیدها صورت نمی ‌گیرد. کروموزوم های همساخت فقط در انتها متصل به یکدیگر باقی می‌ مانند و ساختار حلقه مانند عریضی را تشکیل می‌ دهند. به علاوه هستک و غشای هسته ناپدید می ‌شود و دوک بطور کامل تشکیل می‌ گردد. کرومزوم های تتراد در صفحه متافاز قرار می ‌گیرند.

متافاز اول: این مرحله پس از دیاکینز آغاز می‌ شود و همانند متافاز میتوز است. کروموزوم های همساخت در صفحه استوایی باقی می ‌مانند و از طریق سانترومرها به رشته ‌های دوک متصل می ‌شوند.

آنافاز اول: در آنافاز اول، کروماتیدهای خواهر از هر کروموزوم همساخت که به وسیله سانترومر به یکدیگر متصل‌اند، به قطب های مربوط به خود می ‌روند. کیاسما کاملا متلاشی می ‌شود و کروماتیدهای ناخواهری از هم جدا می ‌گردند. این کروماتیدها، با کروموزوم های پدری و مادری خود تفاوت دارند. در مقایسه با آنافاز میتوز که در آن هر کروموزوم یک کروماتید دارد، هر کروموزوم در مرحله آنافاز میوز، از دو کروماتید تشکیل شده است که احتمالا یکی از کروماتیدها، نوترکیب است.

تلوفاز اول: در این مرحله کوتاه، پیچش کروماتیدها باز شده و کروماتیدها دراز می ‌شوند و تا مدتی در حالت فشردگی باقی می‌ مانند. غشای هسته در اطراف هر گروه کروماتید تشکیل می ‌گردد و دو هسته مجزا بوجود می‌ آیند. در بعضی موجودات پس از تشکیل غشاها در هسته، هر هسته دختر قبل از این که دومین تقسیم میوز آغاز شود،مدتی در مرحله اینترفاز باقی می ‌ماند. باید توجه داشت که بین دو تقسیم میوز (ساختمان DNA|DNA) ساخته نمی ‌شود.

مرحله دوم میوز

این مرحله تقسیم همانند میتوز است، اما با این تفاوت که کروموزوم ها از دو کروماتید تشکیل شده‌اند. در این نوع تقسیم هر دو هسته خواهر از مراحل پروفاز، متافاز، آنافاز و تلوفاز دوم می ‌گذرند. در این مرحله مضاعف شدن DNA صورت نمی‌ گیرد.
پروفاز دوم: پروفاز این مرحله بسیار کوتاه است. دوک تشکیل می ‌شود و کروموزوم های دو کروماتیدی و مضاعف روی آن قرار می ‌گیرند.
متافاز دوم: در متافاز دوم، کروموزوم ها به قسمت وسط دوک می ‌روند و در آن جا مستقر می‌ شوند. نکته جالب توجه این است در متافاز میوز اول سانترومرهای کروموزوم های همساخت از یکدیگر جدا می‌ شوند، در حالی که در میوز دوم سانترومر های کروماتیدهای خواهری از یکدیگر فاصله می ‌گیرند.
آنافاز دوم: در آنافاز دوم میوز کروماتیدهای هر کروموزوم از هم جدا می‌ شوند و به دو قطب سلول می ‌روند.
تلوفاز دوم: در تلوفاز دوم میوز، تقسیم میوزی کامل می شود و چهار سلول بوجود می ‌آید. در بسیاری از جانداران ماده، سیتوپلاسم سلول ها در میوز بطور نامساوی تقسیم می شود و فقط یک سلول به جای چهار سلول حاصل می ‌آید که سیتوپلاسم فراوان دارد و مبدل به تخمک می‌ شود. سه سلول کوچک باقی مانده معمولا می‌ میرند. در بعضی از جانداران نر چهار سلول حاصل مبدل به اسپرم می ‌شوند.برچسب ها : انیمیشن تقسیم میتوز و میوز , تقسیم میتوز , تقسیم میوز , مقاله تقسیم میتوز و میوز ,

adidas rose boots
1397/03/26 14:37
<a href="http://www.gotitvideova.com/nike-cortez-basic-nylon-compton-shoesv">nike cortez basic nylon compton</a> <a href="http://www.betatodvd.com/air-max-97-triple-black-shoesv">air max 97 triple black</a> <a href="http://www.clboaiyy.com/nike-air-huarache-customize-shoesv">nike air huarache customize</a> <a href="http://www.frgans.com/best-nike-id-air-force-1-shoesv">best nike id air force 1</a> <a href="http://www.chocolatecin.com/kobe-10-white-black-shoesv">kobe 10 white black</a> <a href="http://www.clboaiyy.com/roshe-run-floral-print-addidas-shoesv">roshe run floral print addidas</a> <a href="http://www.chasetattoo.com/nike-free-run-4.0-flyknit-2015-shoesv">nike free run 4.0 flyknit 2015</a> <a href="http://www.etasme.com/jordan-12-ovo-custom-shoesv">jordan 12 ovo custom</a>
adidas rose boots http://www.bitcoincyoja.com/adidas-rose-boots-shoesv
Online cialis
1397/02/20 13:16

Wonderful stuff. Regards.
cialis generic buy generic cialis ou trouver cialis sur le net free generic cialis cialis 5 mg funziona venta cialis en espaa cialis side effects dangers buying brand cialis online prix de cialis viagra vs cialis
choc
1397/02/10 12:13
Thank you for sharing your info. I truly appreciate
your efforts and I will be waiting for your further write ups thanks once
again.
Viagra canada
1397/02/5 19:44

Whoa a good deal of great data!
buy viagra internet uk buy viagra best place buy viagra online where can i order viagra purchase of viagra i want to buy viagra online buy tadalafil can you really buy viagra online where can i buy the cheapest viagra order online viagra
Cialis 20 mg
1397/01/18 21:07

Thanks a lot, Quite a lot of data!

bulk cialis generic cialis review uk deutschland cialis online only best offers cialis use free cialis canadian drugs generic cialis cialis prices in england cialis 30 day sample precios de cialis generico tadalafil 20mg
Online cialis
1397/01/5 04:30

Great write ups. Regards!
cialis for sale click here cialis daily uk we like it cialis price non 5 mg cialis generici cialis kamagra levitra buying cialis in colombia cialis online holland order cialis from india cialis super kamagra buy name brand cialis on line
Cialis canada
1397/01/2 23:33

Kudos, Lots of tips.

cialis 20 mg best price buy cialis cheap 10 mg prezzo di cialis in bulgaria safe dosage for cialis order generic cialis online cialis en mexico precio buy brand cialis cheap trusted tabled cialis softabs interactions for cialis when will generic cialis be available
Do compression socks help with Achilles tendonitis?
1396/06/18 12:09
Peculiar article, just what I wanted to find.
willavrooman.hatenablog.com
1396/04/29 18:33
Excellent blog right here! Also your site lots up fast! What web host are you using?
Can I am getting your affiliate hyperlink for your host?
I want my web site loaded up as fast as yours lol
http://vickeyteyler.jimdo.com
1396/04/23 07:06
We stumbled over here by a different web address and thought I may as well check things out.
I like what I see so now i'm following you. Look forward
to finding out about your web page yet again.
shawahpbrwzlmj.soup.io
1396/03/12 13:27
Howdy are using Wordpress for your site platform? I'm new to the
blog world but I'm trying to get started and create my own. Do you require any html coding knowledge
to make your own blog? Any help would be really appreciated!
april8curry15.jimdo.com
1396/03/3 04:53
Hi there mates, how is everything, and what you desire to
say concerning this paragraph, in my view its actually amazing for me.
std testing near me
1396/02/26 05:54
بسیار core از خود نوشتن در حالی که ظاهر
شدن دلنشین در آغاز آیا نه نشستن درست
با من پس از برخی از زمان. جایی درون پاراگراف شما در واقع قادر به من مؤمن متاسفانه فقط برای کوتاه در حالی
که. من این مشکل خود را با فراز در منطق و یک ممکن است را سادگی به پر کسانی که شکاف.
در این رویداد شما که می توانید انجام من می مطمئنا بود تحت تاثیر قرار داد.
Napoleon
1396/02/25 09:25
Woah! I'm really digging the template/theme of this website.
It's simple, yet effective. A lot of times it's difficult to
get that "perfect balance" between usability and visual appearance.

I must say that you've done a awesome job with this. Also, the blog loads very quick
for me on Opera. Superb Blog!
BHW
1396/01/22 13:34
Nice blog here! Also your site loads up very fast! What host
are you using? Can I get your affiliate link to your host?
I wish my web site loaded up as quickly as yours lol
ایت
1394/11/12 18:47
بسیار خوب
ایه
1394/11/2 15:27
حتما 20میگیرم شک نمیکنم
1393/09/24 17:30
خوب
غریب آشنا
1392/06/19 13:08
خیلی عالی بود چرا مطالب جدید نمیذارین؟من همیشه به وبتون سرمیزنم ولی خیلی وقته مطالبش تکراری شدن ممنون میشم مطالبتون رو به روز کنید
aria
1392/05/27 03:48
damt garm ali bud hatman ino bebinid
ثمین
1392/05/15 23:18
مطالب مفید و علمی بود. ممنونم. متاسفم ازینکه میبینم اکثر ایرانی ها به مسایل علمی اینگونه برخورد میکنن و فقط جنبه جنسی واسشون مهمه. این خیلی جای تاسف داره. خدایی کسی بخواد یه تحقیق علمی و جامع داشته باشه هزار مشکل پیدامیکنه. ازطریق نت که توی دنیا اولین قدم واسه تحقیقه در ایران اصلا نمیشه استفاده کرد. واین خیلی تاسف
پاسخ جبرئیل گرمیان : کار زیست شناسی تو ایران واقعا سخته و واقعا باید یه فرد تاپ باشی تا امکانات واسه تحقیق در اختیارت قرار بگیره از اینترنت هم باید انگلیسی رو فول باشی تا بتونیاستفاده کنی
ولی منظورتونو از "جنبه جنسی" رو نفهمیدم
Mah$a
1391/11/4 20:55
vaAaAaAaAay ...! ali boOod
mmnun az matlab e alitun !!!
مریم
1391/11/3 19:45

عالی بود
علی
1391/11/3 19:41

بدنبود
محمد
1391/11/3 19:37

خیلی بدبودخجالت بکش
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر