تبلیغات
جی جی دانلود
دسته بندی : زیست شناسی ,

در ادامه مطلب...

1.تقسیم میتوز

برای مشاهده انیمیشن تقسیم میتوز اینجا کلیک کنید.

تقسیم میتوز دارای چهار مرحله است: پروفاز، متافاز، آنافاز، تلوفاز. اما پیش از شروع میتوز، سلول کلیه مواد موجود در سیتوپلاسم خود را زیاد می‌کند و برای تقسیم آماده می‌شود. این مرحله مقدماتی که طی آن سلول خود را برای تقسیم مهیا می‌کند،اینترفاز نام دارد. پس از پایان میتوز، سلول در فرآیندی به نامسیتوکنسیس به دو سلول کاملاً جدا از هم تبدیل می‌شود و به این ترتیب تقسیم کامل می‌شود
.

اینتر فاز:

سلول باید قبل از تقسیم، از کلیه اطلاعات ژنتیکی و اندامکهای خود مشابه سازی کند تا بعد از تقسیم، هر یک از سلولهای ایجاد شده بتوانند به زندگی خود ادمه دهند. کلیه این عملیات آماده سازی در اینترفاز صورت می‌گیرد. اینترفاز شامل سه مرحله G1 ، S و G2 است. زندگی سلول در یک چرخه می‌گذرد، پس اینترفاز بلافاصله بعد از سیتوکنسیس تقسیم قبلی آغاز می‌شود. سلول همیشه یا در حال تقسیم است و یا مشغول آماده کردن خود برای تقسیم.

اینترفاز
  • مرحله G1در حین میتوز فعالیت های سلول کند می‌شود. وقتی میتوز پایان گرفت، سلول فعالیتهای بیوشیمیایی خود را تسریع می‌کند تا به حالت طبیعی بازگردد. تفاوت سرعت تقسیم سلولهای مختلف به دلیل تفاوت در مدت زمان همین مرحله است که G1 نامیده می‌شود. اگر مواد غذایی موجود در محیط کاهش پیدا کند، سلول به زمان بیشتری برای مهیا کردن مواد لازم برای تقسیم نیاز دارد. اگر مواد غذایی باز هم کمتر شوند، رشد سلول متوقف می‌شود. جالب است بدانید سلولهایی که رشد نمی کنند همیشه در مرحله G1 به سر می‌برند. به عبارت دیگر وقتی سلول وارد مرحله S شد، فرآیند تقسیم بدون توجه به وضعیت محیط خارج انجام می‌شود.

 

  • مرحله Sمرحله S با نسخه برداری از DNA آغاز می‌شود. وقتی کپی برداری از DNA تمام می‌شود، تعداد کروموزوم های سلول دوبرابر می‌شود ( هر کروموزوم از دو کروماتید مشابه تشکیل شده است. ) و سلول وارد مرحله بعدی می‌گردد.
اینترفاز
  • مرحله G2پروتئینهایی ماند کیناز (نوعی آنزیم موثر در فسفریلاسیون پروتئین ) که برای تقسیم سلولی ضروری اند، در این مرحله ساخته می‌شوند. کروموزوم‌ها شروع به متراکم شدن می‌کنند. پروتئینهای لازم برای تشکیل دوک تقسیم نیز سنتز می‌شوند. از زمانی که کروموزوم‌ها قابل مشاهده می‌شوند، می‌گوییم سلول وارد میتوز شده است. اولین مرحله میتوز، پروفاز است. در تصویر روبرو اینترفاز یک سلول جانوری را می‌بینید.
پروفاز:

در پروفاز، کروموزوم‌ها به صورت کروماتیدهای مشابهی هستند که در مرکز بهم متصل شده اند. مهمترین ویژگی این مرحله، تشکیل دوک تقسیم است. دوک تقسیم همان طور که از اسمش پیداست، ساختاری دوکی شکل از جنس پروتئین است که فقط در هنگام تقسیم ایجاد می‌شود و وظیفه آن، کمک به انتقال کروموزوم هاست. دوک ابتدا در بیرون هسته و توسط ذرات اضافی حاصل از فروپاشی اسکلت سلولی ایجاد می‌شود.

پروفاز
وقتی سلول در حالت عادی است، معمولاً در نزدیکی دستگاه گلژی و یا هسته آن، دو اندامک دیده می‌شود که از تعدادی لوله های کوچک و موازی تشکیل شده است. این اندامک "سانتریول" نام دارد. هنگام پروفاز، سانتریول با ریزلوله‌ها پوشیده می‌شود. در انتهای پروفاز، سانتریول‌ها از هم دور می‌شوند و در دو طوف سلول قرار می‌گیرند و به این ترتیب دوک تقسیم شکل می‌گیرد.


متافاز:

پرومتافازمرحله گذر از متافاز به پروفاز است. در پرومتافاز غشای هسته از بین می‌رود و دوک تقسیم به وسط سلول می‌آید. سپس کروموزوم به دوک می‌چسبند و حرکت آنها توسط دوک، کنترل می‌شود.

متافاز
متافاز : در این مرحله کروموزوم‌ها طوری جابجا می‌شوند که هر کروموزوم در یک صفحه ، در مرکز دوک قرار گیرد، به نحوی که دم کروموزوم‌ها رو به هم قرار گیرند.

آنافاز:

در آنافاز دو اتفاق مهم رخ می‌دهد. یکی اینکه کروموزوم‌ها به سمت دو قطب سلول حرکت می‌کنند. دوم اینکه رشته های دوک تقسیم، کشیده می‌شوند و دو قطب سلول را از هم دور می‌کنند.

 

آنافازتلوفاز:


پیش از شروع این مرحله، دو دسته کروموزوم در دو انتهای سلول قرار گرفته اند. در تلوفاز، غشای هسته ای در اطراف این دو تشکیل می‌شود. برای مدت کوتاهی یک سلول با دو هسته مشاهده می‌شود. پس از شکل گیری غشا، سنتز RNA آغاز می‌شود. کروموزوم‌ها ناپدید می‌شود و دو هسته کاملاً عادی به وجود می‌آید.
تلوفاز


سیتوکینسین:

حالا دو هسته داریم. اما هر دو در یک سلول. سلول باید نصف شود تا دو سلول جدید به وجود بیاید.

اولین علامت قابل مشاهده این مرحله، فرآیندی است که چین خوردگی نامیده می‌شود. چین خوردگی در راستای عمود بر محور دوک تقسیم رخ می‌دهد، چون هر یک از هسته های تولید شده باید در یک سلول قرار گیرند. پس از آن، اسکلت سلولی هر سلول شروع به ساختن دوک جدیدی برای میتوز بعدی می‌کند. هر سلول چرخه خود را ادامه می‌دهد و دوباره وارد اینترفازمی‌شود.--------------------------------------------------------------------

2.تقسیم میوز


برای مشاهده انیمیشن تقسیم میوز اینجا کلیک کنید.

تقسیم میوز شامل دو بخش میوز اول و میوز دوم است. در اثر تقسیم میوز، گامت ها بوجود می ‌آیند. این تقسیم عموما قبل از تشکیل گامت ها یا هم زمان با تولید آن ها صورت می ‌گیرد. این فرایند سبب می ‌شود که در موقع تشکیل تخم، تعداد کروموزوم ها مضاعف نشود. تقسیم میوز در اندام تولید مثلی نر و ماده که محتوی سلول های دیپلوئیدی مخصوصی است، صورت می ‌گیرد. این سلول ها دو تقسیم متوالی را طی می‌ کنند، اما کروموزوم ها فقط یک بار مضاعف می ‌شوند. از این تقسیم چهار سلول حاصل می ‌آید که تعداد کروموزوم های هر یک نصف تعداد اولیه است.

بخش اول میوز

بخش اول میوز همانند میتوز خود شامل چهار مرحله است.

پروفاز اول

مرحله پروفاز در میوز اول روند پیچیده‌ای است که بسیار کندتر از میتوز صورت می ‌گیرد و شامل پنج مرحله است:

زیرمرحله لپتوتن: آغاز پروفاز با افزایش حجم هسته‌ای مشخص می‌ شود. کروموزوم ها به صورت تخم های دراز، نازک و تاب خورده به شکل دانه‌ های تسبیح به نام کرومومر ظاهر می‌شوند. این ریز مرحله را لپتوتن گویند. کروموزوم ها منفرد به نظر می ‌رسند، در حالی که بیشتر DNAی یاخته قبلا دو برابر شده و کروموزوم ها دارای دو کروماتید هستند. بر اساس گفته«براون»، سنتز DNA تا مرحله لپتوتن ادامه دارد و زمان  چرخه یاخته‌ای را تشکیل می ‌دهد.

زیرمرحله زیگوتن: در این مرحله کروموزوم های هم ساخت به ترتیب ویژه‌ای جفت می شوند. نیرویی که دو جفت کروموزوم را به سوی یکدیگر می ‌کشد، هنوز مشخص نشده است. این روند را سیناپس می‌ گویند و جفت کروموزوم های همساخت را بی ‌والانت(تتراد) می ‌گویند.

زیرمرحله پاکی ‌تن: در این مرحله هستک از نظر اندازه رشد می‌ کند و کروموزوم ها کوتاه تر و ضخیخم‌تر می ‌شوند. حال هر کدام یک تتراد هستند که از دو کروموزوم همساخت یا ۴ کروماتید تشکیل شده‌اند. هر کروماتید از یک تتراد، به دور کروماتید خواهر خود می‌ پیچد و کوتاه تر و ضخیم ‌تر می ‌شود. هر کروموزوم هم ساخت سانترومر مستقل دارد. بنابراین هر کروماتید سانترومر خاص خود را دارا است. مهم ترین رویداد در زیرمرحله پاکی ‌تن، تشکیل کیاسما به هنگامی است که دو کروماتید خواهر از هر کروموزوم هم ساخت، قطعاتی را بین خود مبادله می ‌کنند. تبادل قطعات بین دو کروماتید از دو کروموزوم هم ساخت را کراسینگ اور(تقاطع کروموزومی) گویند. زیرمرحله پاکی‌ تن طولانی است. در پایان این زیر مرحله، نیرویی سبب جدا شدن کروماتیدها از یکدیگر می ‌شود.

زیرمرحله دیپلوتن: در این مرحله کروموزوم ها، جدا شدن از یکدیگر را آغاز می‌ کنند، اما چون در بعضی نقاط تبادل صورت گرفته است، لذا در این نقاط متصل به یکدیگر باقی می ‌مانند. این ریز مرحله حقیقتا کیاسما نام دارد و از نظر ژنتیکی دارای اهمیت فراوانی است، زیرا تبادل بین کروماتیدهای ناخواهری در این زیرمرحله صورت می‌ گیرد. کراسینگ اور به تبادل ژن ها می‌ انجامد و سبب تشکیل کروماتیدهای نوترکیب می ‌شود. در ژنتیک مولکولی، کراسینگ اور به عنوان وسیله تجربی برای نقشه برداری کروموزومی بکار می رود.

زیرمرحله دیاکینز: در این مرحله، کروموزوم ها کوتاه تر و ضخیم ‌تر شده و کیاسما ناپدید می ‌شود. کروموزوم های همساخت از دو سو به سمت محیط هسته کشیده می‌ شوند، اما جدا شدن کامل کروماتیدها صورت نمی ‌گیرد. کروموزوم های همساخت فقط در انتها متصل به یکدیگر باقی می‌ مانند و ساختار حلقه مانند عریضی را تشکیل می‌ دهند. به علاوه هستک و غشای هسته ناپدید می ‌شود و دوک بطور کامل تشکیل می‌ گردد. کرومزوم های تتراد در صفحه متافاز قرار می ‌گیرند.

متافاز اول: این مرحله پس از دیاکینز آغاز می‌ شود و همانند متافاز میتوز است. کروموزوم های همساخت در صفحه استوایی باقی می ‌مانند و از طریق سانترومرها به رشته ‌های دوک متصل می ‌شوند.

آنافاز اول: در آنافاز اول، کروماتیدهای خواهر از هر کروموزوم همساخت که به وسیله سانترومر به یکدیگر متصل‌اند، به قطب های مربوط به خود می ‌روند. کیاسما کاملا متلاشی می ‌شود و کروماتیدهای ناخواهری از هم جدا می ‌گردند. این کروماتیدها، با کروموزوم های پدری و مادری خود تفاوت دارند. در مقایسه با آنافاز میتوز که در آن هر کروموزوم یک کروماتید دارد، هر کروموزوم در مرحله آنافاز میوز، از دو کروماتید تشکیل شده است که احتمالا یکی از کروماتیدها، نوترکیب است.

تلوفاز اول: در این مرحله کوتاه، پیچش کروماتیدها باز شده و کروماتیدها دراز می ‌شوند و تا مدتی در حالت فشردگی باقی می‌ مانند. غشای هسته در اطراف هر گروه کروماتید تشکیل می ‌گردد و دو هسته مجزا بوجود می‌ آیند. در بعضی موجودات پس از تشکیل غشاها در هسته، هر هسته دختر قبل از این که دومین تقسیم میوز آغاز شود،مدتی در مرحله اینترفاز باقی می ‌ماند. باید توجه داشت که بین دو تقسیم میوز (ساختمان DNA|DNA) ساخته نمی ‌شود.

مرحله دوم میوز

این مرحله تقسیم همانند میتوز است، اما با این تفاوت که کروموزوم ها از دو کروماتید تشکیل شده‌اند. در این نوع تقسیم هر دو هسته خواهر از مراحل پروفاز، متافاز، آنافاز و تلوفاز دوم می ‌گذرند. در این مرحله مضاعف شدن DNA صورت نمی‌ گیرد.
پروفاز دوم: پروفاز این مرحله بسیار کوتاه است. دوک تشکیل می ‌شود و کروموزوم های دو کروماتیدی و مضاعف روی آن قرار می ‌گیرند.
متافاز دوم: در متافاز دوم، کروموزوم ها به قسمت وسط دوک می ‌روند و در آن جا مستقر می‌ شوند. نکته جالب توجه این است در متافاز میوز اول سانترومرهای کروموزوم های همساخت از یکدیگر جدا می‌ شوند، در حالی که در میوز دوم سانترومر های کروماتیدهای خواهری از یکدیگر فاصله می ‌گیرند.
آنافاز دوم: در آنافاز دوم میوز کروماتیدهای هر کروموزوم از هم جدا می‌ شوند و به دو قطب سلول می ‌روند.
تلوفاز دوم: در تلوفاز دوم میوز، تقسیم میوزی کامل می شود و چهار سلول بوجود می ‌آید. در بسیاری از جانداران ماده، سیتوپلاسم سلول ها در میوز بطور نامساوی تقسیم می شود و فقط یک سلول به جای چهار سلول حاصل می ‌آید که سیتوپلاسم فراوان دارد و مبدل به تخمک می‌ شود. سه سلول کوچک باقی مانده معمولا می‌ میرند. در بعضی از جانداران نر چهار سلول حاصل مبدل به اسپرم می ‌شوند.برچسب ها : انیمیشن تقسیم میتوز و میوز , تقسیم میتوز , تقسیم میوز , مقاله تقسیم میتوز و میوز ,

shoppula
1397/09/21 05:14
<a href="http://www.pascaltosi.com/ua-clutchfit-highlight-skox">ua clutchfit highlight</a> <a href="http://www.ensitele.com/billig-nike-huarache-ultra-dam%C3%A4nner-grau-sportsd">billig nike huarache ultra dam盲nner grau</a> <a href="http://www.globalgtprc.com/coach-hc8219-sunglasses-coachr">coach hc8219 sunglasses</a> <a href="http://www.ironrivermi.com/elite-geneo-grissom-jersey-new-england-patriots-92-alternate-red-nfle">elite geneo grissom jersey new england patriots 92 alternate red</a> <a href="http://www.buranna.com/pink-grey-womens-under-armour-micro-g-torch-shoes-sportsb">pink grey womens under armour micro g torch shoes</a> <a href="http://www.adamaccademia.com/lebron-13-grade-school-orange-trainersf">lebron 13 grade school orange</a>
shoppula http://www.shoppula.com/
missladymagic
1397/09/21 05:14
<a href="http://www.ncctifton.com/nike-free-flyknit-4.0-turquoise-yeti-runningd">nike free flyknit 4.0 turquoise yeti</a> <a href="http://www.wtcrosario.com/nhl-jerseys-vancouver-canucks-33-h-sedin-blue-jerseys-nfle">nhl jerseys vancouver canucks 33 h sedin blue jerseys</a> <a href="http://www.markedtreear.com/purple-blue-womens-asics-gel-noosa-tri-9-shoes-skoa">purple blue womens asics gel noosa tri 9 shoes</a> <a href="http://www.artoccsr.com/pink-blue-mens-nike-shox-r4-shoes-runningd">pink blue mens nike shox r4 shoes</a> <a href="http://www.trulsbakken.com/jordan-4-black-cement-jordan-iv-runninge">jordan 4 black cement jordan iv</a> <a href="http://www.hartsigsupply.com/kansas-city-royals-cap-quest-hatc">kansas city royals cap quest</a>
missladymagic http://www.missladymagic.com/
ibrahimoner
1397/09/21 05:13
<a href="http://www.noteablepost.com/kids-hypervenom-nike-skow">kids hypervenom nike</a> <a href="http://www.drivedetail.com/blue-mackage-coat-mackager">blue mackage coat</a> <a href="http://www.jneecedesigns.com/air-jordan-11-retro-high-bred-wolf-skod">air jordan 11 retro high bred wolf</a> <a href="http://www.ametinakar.com/eric-kendricks-54-jersey-devils-nfld">eric kendricks 54 jersey devils</a> <a href="http://www.planetmolly.com/real-versace-belt-beltr">real versace belt</a> <a href="http://www.torsenli.com/cheap-oakley-radar-pitch-sunglasses-brandon-sunglassesb">cheap oakley radar pitch sunglasses brandon</a>
ibrahimoner http://www.ibrahimoner.com/
milliemummery
1397/09/21 00:35
<a href="http://www.leodinhdesign.com/dak-prescott-jersey-alternate-nflr">dak prescott jersey alternate</a> <a href="http://www.preloxlady.com/christian-louboutin-ballerina-flat-iron-louboutinc">christian louboutin ballerina flat iron</a> <a href="http://www.gilbertgafah.com/pandora-happy-mothers-day-charm-pandorar">pandora happy mothers day charm</a> <a href="http://www.visualjobads.com/oakley-sunglasses-gray-texture-blog-sunglassesa">oakley sunglasses gray texture blog</a> <a href="http://www.nhealthtips.com/prada-pink-sunglasses-pradar">prada pink sunglasses</a> <a href="http://www.jishnuguha.com/do-mackage-coats-run-small-restaurants-mackagef">do mackage coats run small restaurants</a>
milliemummery http://www.milliemummery.com/
chatiphone
1397/09/21 00:35
<a href="http://www.renitemare.com/ray-ban-rb3025-full-color-update-sunglassesa">ray ban rb3025 full color update</a> <a href="http://www.redstonecloud.com/vintage-mulberry-tote-mulberryc">vintage mulberry tote</a> <a href="http://www.spicesheaven.com/nike-air-lebron-iv-trainersa">nike air lebron iv</a> <a href="http://www.podemosvigo.com/canada-goose-chilliwack-bomber-sale-canadagooser">canada goose chilliwack bomber sale</a> <a href="http://www.lakehyundai.com/burberry-scarf-vietnam-cost-scarfc">burberry scarf vietnam cost</a> <a href="http://www.chainmgr.com/prada-backpack-celebrity-pradaf">prada backpack celebrity</a>
chatiphone http://www.chatiphone.com/
malibuj
1397/09/21 00:35
<a href="http://www.arcadetogo.com/nobis-yatesy-jacket-sale-date-night-nobisa">nobis yatesy jacket sale date night</a> <a href="http://www.ebinsaat.com/asos-ralph-lauren-swim-shorts-polor">asos ralph lauren swim shorts</a> <a href="http://www.gracalor.com/nike-minnesota-vikings-63-brandon-fusco-elite-white-jersey-nfla">nike minnesota vikings 63 brandon fusco elite white jersey</a> <a href="http://www.blockchainmkt.com/north-face-denali-mens-blue-northfacer">north face denali mens blue</a> <a href="http://www.danaperth.com/burberry-mens-charcoal-scarf-pattern-scarfc">burberry mens charcoal scarf pattern</a> <a href="http://www.ebooksandme.com/adidas-samba-olive-green-skot">adidas samba olive green</a>
malibuj http://www.malibuj.com/
selfdriverbus
1397/09/19 12:58
<a href="http://www.divaadiamante.com/best-canada-goose-womens-parka-canadagooser">best canada goose womens parka</a> <a href="http://www.salessteelbar.com/dolce-and-gabbana-animal-print-scarf-free-scarfc">dolce and gabbana animal print scarf free</a> <a href="http://www.webbgiganten.com/prada-totes-nude-blue-pradaf">prada totes nude blue</a> <a href="http://www.deaffireside.com/latest-nike-sandals-skor">latest nike sandals</a> <a href="http://www.cryptomtge.com/louboutin-red-spiked-sneakers-louboutinr">louboutin red spiked sneakers</a> <a href="http://www.medfarmailac.com/cheap-nike-kd-basketball-shoes-skor">cheap nike kd basketball shoes</a>
selfdriverbus http://www.selfdriverbus.com/
csatags
1397/09/19 12:58
<a href="http://www.mackzy.com/burberry-giant-check-cashmere-scarf-trench-uk-scarfb">burberry giant check cashmere scarf trench uk</a> <a href="http://www.littlehaleh.com/nobis-coat-uk-number-nobisa">nobis coat uk number</a> <a href="http://www.kfmimarlik.com/moncler-jacket-mens-sale-monclerr">moncler jacket mens sale</a> <a href="http://www.bealfrance.com/nike-flyknit-multicolor-3.0-skou">nike flyknit multicolor 3.0</a> <a href="http://www.getbizbuilder.com/hermes-bag-2012-rose-hermesf">hermes bag 2012 rose</a> <a href="http://www.dawndesantis.com/nike-air-jordan-son-of-mars-low-true-blue-joke-sportsc">nike air jordan son of mars low true blue joke</a>
csatags http://www.csatags.com/
kalaycioto
1397/09/17 12:51
<a href="http://www.seportlandsx.com/ugg-boots-on-uggsr">ugg boots on</a> <a href="http://www.brandsdh.com/hermes-belt-snakeskin-beltr">hermes belt snakeskin</a> <a href="http://www.angguvenlik.com/nike-free-run-5.0-womens-black-and-white-skow">nike free run 5.0 womens black and white</a> <a href="http://www.tomapottery.com/hermes-scarf-how-to-wear-hermesr">hermes scarf how to wear</a> <a href="http://www.corewmi.com/nike-air-pegasus-berlin-89-skot">nike air pegasus berlin 89</a> <a href="http://www.entrustengage.com/low-top-christian-louboutin-sneakers-louboutinr">low top christian louboutin sneakers</a>
kalaycioto http://www.kalaycioto.com/
hurenindex
1397/09/17 12:50
<a href="http://www.uctweets.com/gazelle-adidas-womens-red-skot">gazelle adidas womens red</a> <a href="http://www.brandoncsites.com/fendi-scarf-tag-id-scarfd">fendi scarf tag id</a>
hurenindex http://www.hurenindex.com/
sixseconddiet
1397/09/17 06:49
<a href="http://www.royalwaxqueen.com/ray-ban-aviator-mirror-rose-zip-sunglassesc">ray ban aviator mirror rose zip</a> <a href="http://www.faithstarters.com/flyknit-racer-black-nike-skox">flyknit racer black nike</a> <a href="http://www.valeriewiener.com/pink-green-mens-nike-air-vapormax-shoes-skoc">pink green mens nike air vapormax shoes</a> <a href="http://www.smsteachers.com/jordan-11-superman-sweet-skob">jordan 11 superman sweet</a> <a href="http://www.eatisrael.com/adidas-superstar-2-light-blau-shoesv">adidas superstar 2 light blau</a> <a href="http://www.cutlaroc.com/nike-air-max-1-x-royal-runninga">nike air max 1 x royal</a>
[url=http://www.sixseconddiet.com/]sixseconddiet[/url]
pascaltosi
1397/09/17 06:48
<a href="http://www.pulselocums.com/nike-kd-trey-5-magnet-grey-parts-runninge">nike kd trey 5 magnet grey parts</a> <a href="http://www.topangafire.com/new-york-yankees-hat-shop-phone-number-hatc">new york yankees hat shop phone number</a> <a href="http://www.eniszczarki.com/nike-air-max-lunar-1-womens-yellow-trainersg">nike air max lunar 1 womens yellow</a> <a href="http://www.synthcourses.com/prada-saffiano-mini-promenade-bag-pradar">prada saffiano mini promenade bag</a> <a href="http://www.chatavalanche.com/air-jordan-2-retro-classic-fabolous-runningb">air jordan 2 retro classic fabolous</a> <a href="http://www.katjehempel.com/michael-kors-belt-buckle-mkr">michael kors belt buckle</a>
[url=http://www.pascaltosi.com/]pascaltosi[/url]
buy generic cialis online
1397/09/16 12:29

You have made the point.
click here to buy cialis costo in farmacia cialis buy cialis we use it 50 mg cialis dose cialis generique chinese cialis 50 mg how to buy cialis online usa buy cialis sample pack warnings for cialis purchase once a day cialis
buy cialis online without a prescription
1397/09/15 17:17

Kudos! An abundance of facts!

cialis kaufen bankberweisung buy brand cialis cheap generic cialis review uk calis cialis prezzo al pubblico rx cialis para comprar acquistare cialis internet we use it 50 mg cialis dose cialis canada on line overnight cialis tadalafil
buy cheap cialis in canada
1397/09/14 21:33

Many thanks! Loads of write ups.

cialis 05 acheter cialis kamagra purchasing cialis on the internet cialis online holland cialis italia gratis buying brand cialis online weblink price cialis how much does a cialis cost cialis 200 dollar savings card dose size of cialis
buy cheap cialis no prescription
1397/09/14 06:53

You said it nicely..
cialis herbs canada discount drugs cialis what is cialis prices for cialis 50mg cialis coupons printable generic cialis cilas buy cialis sample pack generic cialis pro cialis generic tadalafil buy
Buy generic cialis
1397/09/13 19:27

Info nicely considered.!
deutschland cialis online free cialis non 5 mg cialis generici canadian discount cialis cialis 5 mg schweiz cialis kamagra levitra if a woman takes a mans cialis venta de cialis canada sialis when can i take another cialis
Generic cialis
1397/09/13 08:25

Seriously lots of beneficial info!
walgreens price for cialis generic for cialis estudios de cialis genricos cialis online buying cialis overnight buy cialis online legal 200 cialis coupon cialis bula cialis arginine interactio cialis lilly tadalafi
captmollie
1397/09/13 04:17
<a href="http://www.millertiregi.com/under-armour-clutchfit-drive-yellow-and-blue-zero-trainersf">under armour clutchfit drive yellow and blue zero</a> <a href="http://www.flypiip.com/shop-prada-sunglasses-pradar">shop prada sunglasses</a> <a href="http://www.charlesklamut.com/gold-purple-mens-nike-free-flyknit-5.0-shoes-runningb">gold purple mens nike free flyknit 5.0 shoes</a> <a href="http://www.mayakstar.com/michael-kors-red-hamilton-bag-mkr">michael kors red hamilton bag</a> <a href="http://www.surlion.com/a-buon-mercato-asics-gel-kinsei-2-maschio-blu-sneakere">a buon mercato asics gel kinsei 2 maschio blu</a> <a href="http://www.relojesorion.com/nike-oakland-raiders-12-kenny-stabler-limited-white-jersey-nfld">nike oakland raiders 12 kenny stabler limited white jersey</a>
captmollie http://www.captmollie.com/
bonairecliffs
1397/09/13 04:16
<a href="http://www.sixseconddiet.com/elite-stephen-hill-jersey-new-york-jets-84-camo-fashion-black-nfla">elite stephen hill jersey new york jets 84 camo fashion black</a> <a href="http://www.responsibleny.com/tan-versace-belt-beltr">tan versace belt</a> <a href="http://www.marcofabrin.com/oakley-holbrook-sunglasses-black-frame-blue-lens-zip-sunglassesa">oakley holbrook sunglasses black frame blue lens zip</a> <a href="http://www.beaudoutjoel.com/childs-knitted-slouchy-hat-pattern-newborn-hatc">childs knitted slouchy hat pattern newborn</a> <a href="http://www.godsentmusic.com/oakley-sunglasses-coupons-5-below-careers-sunglassesg">oakley sunglasses coupons 5 below careers</a> <a href="http://www.cesafetyprod.com/nike-air-max-thea-black-print-skox">nike air max thea black print</a>
bonairecliffs http://www.bonairecliffs.com/
buy generic cialis online
1397/09/12 20:32

You actually explained it fantastically!
calis cialis uk next day buy cialis online cheapest low cost cialis 20mg il cialis quanto costa buy cialis sample pack opinioni cialis generico cialis tablets for sale cialis sicuro in linea cialis for daily use
Buy generic cialis
1397/09/12 08:03

Appreciate it, Lots of write ups!

ou acheter du cialis pas cher cialis 200 dollar savings card cialis price thailand enter site natural cialis purchasing cialis on the internet cialis manufacturer coupon cialis qualitat cialis 5mg prix cialis cuantos mg hay buy cialis online nz
buy cialis
1397/09/11 20:03

Appreciate it, A good amount of material!

cialis online holland cialis patent expiration cialis generic fast cialis online cialis pas cher paris comprar cialis navarr cialis farmacias guadalajara cialis australian price bulk cialis cialis pas cher paris
buy cialis online cheap
1397/09/11 07:29

Factor well regarded.!
5 mg cialis coupon printable overnight cialis tadalafil cialis et insomni cialis 20 mg cut in half order cialis from india acquisto online cialis cialis tablets for sale how much does a cialis cost we recommend cialis info cialis authentique suisse
buy generic cialis
1397/09/10 20:17

You said it nicely..
we use it 50 mg cialis dose cialis coupons achat cialis en suisse tadalafilo cialis online deutschland precios de cialis generico what is cialis cialis generic tadalafil buy cialis 20mg preis cf cialis 10mg prix pharmaci
Cialis pills
1397/09/10 07:09

You actually reported that terrifically!
cialis tablets australia canadian drugs generic cialis cialis professional yohimbe cialis professional yohimbe tadalafil 10 mg brand cialis nl il cialis quanto costa achat cialis en itali cialis prezzo al pubblico walgreens price for cialis
Cialis 20 mg
1397/09/9 19:50

Thank you. A lot of write ups!

cialis arginine interactio effetti del cialis cialis 20mg click here to buy cialis cialis lowest price cialis 5 mg viagra cialis levitra cialis price thailand generic cialis 20mg uk cialis tadalafil
buy cialis pills
1397/09/8 20:53

You've made the point.
cialis tablets australia cialis preise schweiz canadian cialis cialis super acti achat cialis en europe free cialis if a woman takes a mans cialis order cialis from india comprar cialis 10 espa241a cialis price thailand
buy cialis cheap
1397/09/8 09:17

You actually stated that really well!
cialis pills if a woman takes a mans cialis we recommend cialis best buy generic cialis with dapoxetine cialis prezzo di mercato cialis 20 mg best price cialis generique warnings for cialis cialis rezeptfrei sterreich canadian cialis
buy cials online
1397/09/7 20:29

Seriously quite a lot of superb facts!
generic cialis with dapoxetine recommended site cialis kanada tadalafil 20 mg 40 mg cialis what if i take free generic cialis generic cialis at the pharmacy preis cialis 20mg schweiz cialis farmacias guadalajara cialis y deporte venta cialis en espaa
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30